Społeczne nasadzenia w Dolsku

sobota, 23 września 2023, 10:51

Czterdzieści nowych drzew rośnie w parku miejskim w Dolsku. Rośliny różnych gatunków zdobią jedną z alei oraz polanę przylegającą do kanału łączącego dolskie jeziora. Akcja lokalnego stowarzyszenia przy współudziale uczniów szkoły podstawowej trwa od ponad dekady.

Wiśnia kanzan, magnolia czy jarząb – to gatunki drzew, które zasadzili w piątek uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Do działania zaprosiło ich Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w gminie Dolsk, które prowadzi akcję zadrzewiania parku i innych terenów od przeszło 10 lat.

Liczącej kilkadziesiąt osób grupie młodzieży towarzyszył dyrektor dolskiej szkoły. Do zadań uczniów należało między innymi wyciąganie drzewek z doniczek, sadzenie, a następnie mocowanie drewnianych palików ochronnych i podlewanie nowych nasadzeń.

Przez przeszło dekadę stowarzyszenie posadziło łącznie ponad ćwierć tysiąca drzew i krzewów. W ubiegłym roku uczniowie posadzili m.in. brzozy i jarzębiny.

W przyszłym roku do obsadzenia pozostaną ostatnie dwie aleje. Akcja dolskiego stowarzyszenia była możliwa dzięki wsparciu Gminy Dolsk, szkółki Państwa Wawrzyniaków z Kunowa oraz firmie ogrodniczej Huberta Mikołajczaka.