Goście LokalnejTV – Pierwsze osiedle wodorowe w Polsce powstanie w Śremie?

piątek, 28 kwietnia 2023, 14:30

Pierwsze osiedle wodorowe w Polsce ma szanse powstać w Śremie. Śremskie TBS w ciągu 2 lat planuje rozpocząć budowę blisko 200 mieszkań na parceli przy ulicy Farnej. O projekcie rozmawialiśmy z prezesem ŚTBS Wiesławem Małaszniakiem i burmistrzem Adamem Lewandowskim.