Zamenhofa z nową nawierzchnią i bez przejazdu kolejowego. Powiat szuka wykonawcy

czwartek, 16 marca 2023, 16:56

Jeszcze w tym roku przejedziemy po gładkiej nawierzchni na całej długości ulicy Zamenhofa. Powiatowy Zarząd Dróg przystępuje do inwestycji, która poprawi nie tylko komfort jazdy, ale wpłynie na większą przepustowość skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. O tych planach inwestycyjnych mówiliśmy już 2 lata temu.

Dwa lata temu jako pierwsi informowaliśmy o planach Powiatu Śremskiego dotyczących przebudowy pozostałego odcinka ulicy Zamenhofa. Wtedy PZD przymierzało się do wymiany nawierzchni wzdłuż garaży, ale jednocześnie toczyły się prace projektowe i uzgodnienia dotyczące końcowego odcinka. Samorząd musiał uzyskać pozwolenie PKP PLK na likwidację przejazdu kolejowego, a także PKS Poznań na zajęcie lub wykup fragmentu gruntu by możliwe było poszerzenie skrzyżowania z ulicą Powstańców Wielkopolskich.

Wczoraj PZD ogłosił przetarg na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P. Mowa właśnie o ulicy Zamenhofa. Nie chodzi wyłącznie o wymianę nawierzchni, ale likwidację barier utrudniających ruch i generujących korki. Długość remontowanego odcinka to 370 m. Wartość inwestycji szacowana jest na ponad 3 miliony złotych.

Trzy najważniejsze zmiany

1. Prawo- i lewoskręt na skrzyżowaniu z Powstańców Wielkopolskich. Korkujące się skrzyżowanie ulic Zamenhofa i Powstańców Wielkopolskich to jeden problemów komunikacyjnych Śremu. W godzinach szczytu tworzą się tam większe i mniejsze zatory. Kierowcy radzą sobie wykorzystując do skrętu w prawo ścieżkę rowerową. To niezgodne z przepisami, a czasami na skrzyżowaniu nie ma miejsca na wykonanie takiego manewru.

2. Likwidacja przejazdu kolejowego. Przejazd kolejowy w rejonie skrzyżowania z Wojska Polskiego to utrapienie kierowców. Od czasu likwidacji znaku „STOP” sytuacja poprawiła się, ale na krótkim odcinku obowiązuje ograniczenie do 30 km/h. Dodatkowo torowisko znajduje się na wzniesieniu, co pogarsza komfort jazdy. W tym miejscu już kilkudziesięciu kierowców uszkodziło sobie miski olejowe. W przyszłości straż pożarna będzie więc miała mniej pracy przy usuwaniu ropopochodnych plam.

3. Bezpieczny przejazd pieszo-rowerowy. Na odcinku pomiędzy ulicami Powstańców Wielkopolskich i Wojska Polskiego obecnie znajduje się 5 przejść dla pieszych. Po remoncie powstaną trzy przejazdy pieszo-rowerowe oraz jedno przejście wyłącznie dla pieszych. Zniknie zebra na wysokości ulicy Modrzewskiego. Za to przejście w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 zyska sygnalizację świetlną. Semafory zostaną zamontowane na specjalnych wysięgnikach, a „zielone” dla pieszych i rowerzystów będzie włączane po naciśnięciu przycisku.

W ramach prac ścieżka rowerowa zostanie usunięta z jezdni i połączona z chodnikiem. Trasa rowerowa ma mieć szerokość 1,5 metra na całym odcinku, z kolei ciąg pieszy zyska szerokość 1,5-1,8 m. Planowana jest wycinka 6 drzew, które będą kolidowały z infrastrukturą. Droga zyska dwie nowe warstwy asfaltu wzmocnione specjalną siatką. Wcześniej wymieniona zostanie zdegradowana kanalizacja deszczowa. Zamiast tradycyjnych studzienek, kratki ściekowe będą zamontowane w miejscu krawężników.