Obradowy organizacje pozarządowe

piątek, 14 czerwca 2019, 12:32

Stowarzyszenia i fundacje działają w wielu dziedzinach życia. Zadaniem samorządów jest merytoryczne i finansowe wspieranie ich pracy. Z takiego założenia wychodzi Powiat Śremski, który od 11 lat organizuje Forum Wymiany Doświadczeń Organizacji Pozarządowych, a od 2 kadencji przeznacza coraz większe środki finansowe na ich działalność statutową.