O kładce na sesji

piątek, 22 marca 2019, 09:41

Dzień po naszym materiale w sprawie zbyt drogich ofert złożonych w przetargu na wykonanie ścieżki rowerowej do Zbrudzewa wraz z kładką nad kanałem ulgi, śremski ratusz unieważnił postępowanie. Drugie podejście do zamówienia nastąpi pod koniec kwietnia. Do tego czasu gmina wykona badania geologiczne, bez których wykonawcy nie mogli właściwie oszacować kosztów.