Zielone światło dla rady rowerowej

piątek, 1 marca 2019, 09:03

Adam Lewandowski powołał Radę Rowerową. Organ opiniodawczo-doradczy w zakresie wskazywania kierunków działań zmierzających do rozwoju ruchu rowerowego w gminie Śrem został utworzony zarządzeniem Burmistrza Śremu z 21 lutego.