PGK z kontraktem na opróżnianie dzwonów

piątek, 15 lutego 2019, 12:08

W końcu udało się wybrać firmę, która po 28 lutego będzie odbierała odpady zbierane selektywnie w tzw. dzwonach. To efekt zmiany warunków przetargu, bowiem gmina skróciła okres realizacji zamówienia z trzech lat do roku. Tym wpłynęły dwie oferty, ale ta złożona przez PGK w Śremie była korzystniejsza.