Życzenia wielkanocne

piątek, 14 kwietnia 2017, 21:25

Na koniec dzisiejszego wydania „Wiadomości”, przekazujemy życzenia od władz spółdzielni mieszkaniowej, gminy i powiatu.