Burmistrz otrzymał absolutorium

sobota, 29 czerwca 2024, 12:55

Adam Lewandowski, choć nie jest już burmistrzem, otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Radni, w tym sam Lewandowski, głosowaniem potwierdzili, że budżet gminy został zrealizowany prawidłowo. Pierwszy raz od wielu lat, wszyscy rajcy byli zgodni – oddano 21 głosów za przyjęciem sprawozdania finansowego oraz udzieleniem absolutorium i wotum zaufania.