Prawie dwieście pięćdziesiąt osób „Uwalniało Skowronka”

czwartek, 20 czerwca 2024, 09:51

Zainteresowanie wydarzeniem zaskoczyło samych organizatorów. Prawie dwieście pięćdziesiąt osób wzięło udział w ósmej edycji akcji „Uwolnić Skowronka”. Pensjonariuszki śremskiego Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z mieszkańcami lokalnych Domów Pomocy Społecznej tym razem mieli okazję posłuchać nieco historii o prawobrzeżnym Śremie.

Aż takie zainteresowanie ósmą edycją akcji „Uwolnić Skowronka” zaskoczyło samych organizatorów. Prawie dwieście pięćdziesiąt osób w tym ponad stu wolontariuszy pomagało osobom z wykluczeniem społecznym wspólnie spędzić poniedziałkowe przedpołudnie. Tym razem uczestnicy wydarzenia wzięli udział w spacerze historycznym zwieńczonym tradycyjnym piknikiem na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

Jeśli spacer historyczny, to przewodnikiem mógł być tylko śremski historyk i radny, Zdzisław Żeleźny. Uczestnicy akcji dowiedzieli się między innymi, że Pumpen Platz na deptaku przy ulicy Kościuszki kiedyś nazywał się Placem Paryskim.

Spacer historyczny kończył się w gościnnych progach Zespołu Szkół Politechnicznych. Tam na uczestników czekał ciepły posiłek, słodki poczęstunek i część artystyczna wydarzenia.