Grzegorz Wiśniewski oficjalnie przejął stery śremskiego magistratu

środa, 8 maja 2024, 18:55

W ubiegły wtorek radni miejscy i nowy burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie. Tego samego dnia wybrano również przewodniczącego rady oraz dwóch zastępców przewodniczącego.

Ponad trzy godziny trwała pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Śremie. Nim faktyczne obrady się rozpoczęły, Karina Sulejewska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej rozdała nowym radnym zaświadczenia o ich wyborze. Zwyczajowo, pierwsza uroczystą sesję prowadzi radny senior. W przypadku rozpoczynającej się nowej kadencji Rady Miejskiej w Śremie, był nim Andrzej Mieloszyński. Pierwszym punktem obrad było złożenie ślubowania przez dwudziestu jeden radnych. Następnie swoją rotę wygłosił nowy burmistrz Śremu.

W swoim krótkim przemówieniu towarzyszącemu ślubowaniu, Grzegorz Wiśniewski podziękował Śremianom za głosy oraz potwierdził obietnice składane podczas kampanii wyborczej. Świeżo upieczony burmistrz Śremu przyznał chwilę potem, że moment złożenia roty ślubowania był dla niego z pewnością jednym z najważniejszych w życiu.

Zdecydowanie najdłuższą częścią sesji Rady Miejskiej w Śremie, był wybór przewodniczącego i dwóch jego zastępców. Sporym zaskoczeniem dla niektórych było wysunięcie przez Piotra Mulkowskiego kandydatury Tomasza Klaczyńskiego, który do rady dostał się z list Prawa i Sprawiedliwości. Jak się miało potem okazać, radny Klaczyński przed sesją poinformował swoich kolegów, że rezygnuje z członkowska w klubie radnych tej partii. Jego kontrkandydatem w staraniach o ubieganie się o fotel przewodniczącego był dotychczasowy zastępca burmistrza Śremu, Bartosz Żeleźny. Po tajnym głosowaniu i przeliczeniu wszystkich kart, okazało się że z tego starcia zwycięsko wyszedł Tomasz Klaczyński.

Do funkcji zastępcy przewodniczącego w pierwszym głosowaniu zgłoszono kandydaturę Cezarego Strzelca z Komitetu Grzegorza Wiśniewskiego i Tomasza Wojny z Komitetu PiS. Żaden z kandydatów ani w pierwszym, ani w drugim głosowaniu nie zdobył jednak bezwzględnej większości i dopiero za trzecim razem szala zwycięstwa przechyliła się na rzecz Cezarego Strzelca.  Głosowanie nad drugim zastępcą przewodniczącego udało się pomyślnie rozwiązać już za pierwszym razem. Zgłoszono dwóch kandydatów – Bartosza Żeleźnego z Komitetu Adama Lewandowskiego i Artura Konona z Prawa i Sprawiedliwości. Większą przychylność radnych zdobył Bartosz Żeleźny