Lewica odsłania karty

piątek, 15 marca 2024, 09:24

Nowa Lewica przedstawiła kandydatów do rady powiatu śremskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gościem specjalnym spotkania dla mediów był poseł Tadeusz Tomaszewski, który oficjalnie wręczył legitymację asystenta społecznego mieszkańcowi gminy Brodnica i podzielił się kilkoma uwagami związanymi z ogólnopolską polityką.

Nowa Lewica zawalczy o miejsca w radzie powiatu śremskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zanim Eugeniusz Siczyński, szef lokalnych struktur Lewicy przedstawił kandydatów, działacze tego ugrupowania oficjalnie udzielili poparcia Adamowi Lewandowskiemu, ubiegającemu się ponownie o fotel burmistrza Śremu. Została w tym celu przygotowana nawet specjalna uchwała. Według niej, obecny burmistrz budując nowe mieszkania komunalne i kładąc nacisk na politykę senioralną w gminie realizuje także program Nowej Lewicy.

Pan Adam Lewandowski utrzymuje bezpośrednio kontakty z mieszkańcami miasta i gminy Śrem. Uczestniczy w różnych imprezach sportowych i kulturalnych. Mobilizuje mieszkańców do aktywności w utworzeniu i realizacji ich pomysłów i potrzeb. To miało miejsce przy realizacji muszli koncertowej, przy plaży, przy tworzeniu Muzeum Średzkiego, przy powstawaniu boisk sportowych i szczerze mówiąc, dba o małych i dużych przedsiębiorców. A także ma aspiracje na podnoszenie swoich kwalifikacji. Tutaj powiem, że pan burmistrz Adam Lewandowski może się poświęcić tytułem doktora.

mówił Eugeniusz Siczyński

Zarząd lokalnych struktur Lewicy liczy na to, że w nowej kadencji, jeśli Adam Lewandowski zostanie ponownie wybrany, zwiększy liczbę miejsc w żłobkach i rozwinie opiekę stomatologiczną w gminnych szkołach podstawowych. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie programu i kandydatów do rady powiatu śremskiego i Sejmiku Województwa. W okręgu pierwszym na który składają się gminy Książ Wielkopolski i Dolsk z komitetu Lewicy startować będzie Marek Sikorski, Łukasz Musielak, Roman Ptak, Elżbieta Jańczak, Zofia Giełda i Anita Karolewska. W okręgu drugim, czyli dużej części Śremu będzie można zagłosować na Eugeniusza Siczyńskiego, Dominikę Goryńską, Pawła Morawskiego, Krzysztofa Zawadzkiego i Ewę Augustyniak.  Okręg trzeci stanowi gmina Brodnica, prawobrzeżny Śrem, Helenki i wsie gminy Śrem. Tam na listach znajdziemy Romualda Nawrota, Katarzynę Włodarską, Marka Kopcia, Dominika, Nogaja, Alicję Dębską, Jarosława Ługowskiego, Magdalenę Nowicką, Krzysztofa Machtyla, Patryka Kolucha, Danutę Ceglarek i Marcin Gabriel. Ponadto do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego będzie kandydował mieszkaniec powiatu śremskiego Piotr Skrzypniak. Gdy pamiątkowe zdjęcia zostały już zrobione, nadszedł czas na przedstawienie ośmiu punktów założeń wyborczych Nowej Lewicy.

Programem objęcia komunikacją autobusową wszystkich miejscowości powiatu śremskiego. Punkt drugi, modernizacja i rozbudowa sieci dróg powiatowych oraz podjęcie działań w celu przygotowania projektu związanego z budową północno-zachodniej obwodnicy Śremu. Wspólny z gminami rozwój kultury, sportu i rekreacji w powiecie. Wspieranie działalności jednostek ochotniczych w straży pożarnych na terenie powiatu. Transparentność polityki finansowej powiatu. Punkt szósty, rozwój szkół średnich i zawodowych dostosowanych zawodami do potrzeb rynku pracy. Kontynuacja dalszego rozwoju świadczonych usług medycznych w szpitalu oraz w POZ-ach.

dodał szef Nowej Lewicy na powiat śremski

Nowa Lewica chciałaby również zwiększyć działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu na wypadek konfliktu zbrojnego poprzez inwentaryzację i rozbudowę sieci schronów. Przy okazji spotkania z mediami, poseł Tadeusz Tomaszewski wręczył Markowi Kopciowi legitymację asystenta społecznego. Nie zapomniano również o niedawnym Dniu Kobiet i wszystkie panie będące na miejscu otrzymały kwiaty.