Organizacje z kasą na ferie i zajęcia dodatkowe

poniedziałek, 5 lutego 2024, 12:09

Gmina Śrem zawarła umowy na realizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku podczas ferii zimowych. Z zajęć i wypoczynku skorzysta ponad 340 dzieci. Gmina zabezpieczyła na ten cel niemal 200 tysięcy złotych.

Z trzema klubami sportowymi podpisane zostały umowy. 115 dzieci skorzysta z półkolonii i z kolonii, bo jedna organizacja zaproponowała wyjazdowe ferie zimowe, dwa kluby sportowe pobytowe, czyli w formie półkolonijnej. A na zajęcia pozalekcyjne mamy aż 10 umów, czyli również pełna plejada klubów sportowych, czyli różne dyscypliny sportowe. Będą mogły tutaj dzieci skorzystać z takiej pełnej oferty, ale też mamy ciekawe oferty z teatrolandii, dla logomaniaka, mamy też zajęcia plastyczne, to jest też cała rzesza dzieci będzie objęta tymi zajęciami pozalekcyjnymi.

mówi Barbara Jabłońska, naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych śremskiego magistratu

Z zajęć pozalekcyjnych skorzysta ponad 340 dzieci. Z kolei w połowie lutego dzięki dofinansowaniu gminy, na zimowy wypoczynek wyjedzie 115 osób, które skorzystały z oferty trzech śremskich klubów sportowych.

My nie mamy monopolu na wszelkiego rodzaju działania, szczególnie środowiskowe, stąd po prostu decyzję o tym, by decentralizować i outsourcing zastosować i to w zakresie też sportu, milion na same dotacje bezpośrednio, ale oczywiście też setki tysięcy jeszcze złotych, tak jak dzisiaj na ferie zimowe, czy na działania profilaktyczne. Organizacje pozarządowe są sprawdzone, one wiedzą jak działać w środowisku, tak było ze świetlicami socjoterapeutycznymi. Jak już powiedziałem, my na to monopolu nie mamy i oczywiście kontrole pokazują, że organizacje robią to bardzo dobrze.

dodaje Burmistrz Śremu Adam Lewandowski

Wartość umów, które zostały z organizacjami pozarządowymi to 155 tysięcy w przypadku zajęć pozalekcyjnych i 35 tysięcy na wypoczynek zimowy.