Czy samorządy przekażą pieniądze na sygnalizację przy KCEK?

poniedziałek, 20 listopada 2023, 10:44

Jak już informowaliśmy, WZDW jest otwarty na poprawę bezpieczeństwa na feralnym skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Staszica w Śremie. Zarządca drogi uzależnia jednak realizację inwestycji od wsparcia samorządów. Włodarze gminy i powiatu podjęli już decyzję w tej sprawie.

We wtorek informowaliśmy o odpowiedzi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na kolejną interpelację radnej Elżbiety Michalskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej i Staszica w Śremie. Zarządca drogi zauważył, że działania w tej sprawie są konieczne i zaproponował budowę sygnalizacji świetlnej. Warunek było tylko jeden – samorządowy muszą dołożyć się do inwestycji. Burmistrz Adam Lewandowski i starosta Zenon Jahns odpowiedź w tej sprawie skierowali już kilka tygodni temu, zanim radna Michalska otrzymała pismo z Poznania.

WZDW planuje taką inwestycję na kwotę 400 tys. zł, ale pod jednym warunkiem, że Powiat Śremski i Gmina Śrem będą partycypować w jednej trzeciej kosztów poniesionych na to skrzyżowanie. W związku z tym z panem Burmistrzem wspólnie uzgodniliśmy, że tę jedną trzecią tych kosztów pokryjemy, aby można sfinalizować na tym skrzyżowaniu sygnalizację świetlną. 

deklaruje starosta Zenon Jahns

Nie wszystkich zadowala jednak koncepcja montażu sygnalizacji świetlnej na kolejnym skrzyżowaniu. Część śremian uważa, że lepszym i na pewno kilkukrotnie droższym rozwiązaniem byłaby budowa ronda.