Budżet Obywatelski. Numery wylosowane

środa, 30 sierpnia 2023, 10:35

Autorzy projektów do Budżetu Obywatelskiego wylosowali swoje numery. Już w połowie września mieszkańcy Śremu będą mogli zdecydować, które pomysły zostaną w przyszłym roku zrealizowane. Do wyboru jest 18 projektów – 6 ogólnogminnych, 8 miejskich i 4 wiejskie.

Autorów pozytywnie zweryfikowanych projektów Budżetu Obywatelskiego zaproszono do biblioteki publicznej w Śremie, gdzie wylosowali numery dla swoich pomysłów. Już 15 września w internetowym głosowaniu mieszkańcy gminy Śrem będą mogli zadecydować, które z osiemnastu dostępnych inicjatyw ich zdaniem powinny zostać zrealizowane. Głosowanie potrwa do 24 września, a wyniki ogłoszone zostaną dzień później. Śremianie będą mogli oddać maksymalnie 3 głosy, po jednym w każdej kategorii. Do realizacji wybrane zostaną przynajmniej po dwa projekty z trzech kategorii, a więc w sumie 6 zadań.

Dla przypomnienia dodajmy, że powodu niedoszacowanego kosztorysu odrzucony został pomysł budowy piłkarsko-tenisowego kompleksu sportowego przy SP6, leśna ścieżka edukacyjna w Zbrudzewie oraz budowa drogi gminnej w Pełczynie. Budowa drogi pieszo-rowerowej przy Sosnowej w Zbrudzewie została oceniona negatywnie ze względu na niedostateczną szerokość pasa drogowego.