Powiatowe święto plonów

wtorek, 29 sierpnia 2023, 12:38

Pogoda nie rozpieszczała rolników w trakcie żniw i podobnie było podczas tegorocznego powiatowo-gminnego święta plonów. Dożynki w Książu minęły bowiem pod znakiem deszczu. Mimo aury, chętnych do świętowania nie brakowało. Starosta Zenon Jahns oraz burmistrz Teofil Marciniak podzielili symbolicznych bochen chleba pomiędzy mieszkańców regionu.

Korowód dożynkowy przeszedł ulicami Książa Wielkopolskiego z kościoła św. Mikołaja do amfiteatru w parku miejskim. To tam odbyły się główne obchody powiatowo-gminnego święta plonów, którego gospodarzami byli Starosta Śremski Zenon Jahns oraz Burmistrz Książa Teofil Marciniak. Przed oficjalną częścią dożynek krótki występ dała ksiąska orkiestra dęta, której towarzyszyły mażoretki.

W trakcie gdy korowód dożynkowy przemieszczał się ulicami Książa nad regionem padał deszcz. Aura w niedzielę nie była łaskawa, ale w trakcie obrzędów rozpogodziło się. Na początku uroczystości głos zabrali gospodarze, który dziękowali rolnikom, a także sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom za ich ciężką pracę. Jak mówiono w czasie wystąpień, oprócz niepewnej pogody, kolejną niewiadomą była sytuacja geopolityczna.

Starostami dożynkowymi zostali w tym roku sąsiedzi – mieszkańcy Radoszkowa. Zaszczytny tytuł starościny przypadł Agnieszce Weber-Hałaburdzie, który wraz z mężem od 2006 roku prowadzi wielopokoleniowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Na około 30 hektarach uprawiają zboża, kukurydzę i trawy oraz hodują bydło mleczne i trzodę chlewną. Pani Agnieszka przez dwie kadencje była sołtyską Radoszkowa, a od 3 kadencji zasiada w radzie miejskiej Książa.

Przed gospodarstwem pani starościny jeszcze zbiór kukurydzy na kiszonki. Na dobrych gruntach plony zapowiadają się całkiem dobrze. Starostą dożynkowym został Czesław Piasecki, który gospodaruje na powierzchni ponad 70 hektarów. Gospodarstwo specjalizuje się chowie piskląt na kury nioski. Każdego roku opuszcza je 600 tysięcy sztuk. Państwo Piaseccy uprawiają na szeroką skalę zboża i inne rośliny. Gościem dożynek w Książu Wielkopolskim był poseł Zbigniew Dolata, który w swoim wystąpieniu mówił o trudnym czasie dla branży rolniczej, wynikającym z wojny w Ukrainie.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy poprowadził zespół folklorystyczny Wielkopolanie. Powstał on w styczniu 1962 roku i działa w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Formacja została powołana do kultywowania tradycji muzyczno-wokalnych Wielkopolski, ale obecnie Wielkopolanie prezentują również tańce i przyśpiewki 12 regionów Polski. Kulminacyjnym momentem niedzielnej uroczystości było przekazanie chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów.

Na zakończenie włodarze samorządów w towarzystwie starostów dożynkowych podzielili chleb pomiędzy mieszkańców regionu uczestniczących w wydarzeniu.