Uczniowie ZSE i ZST znajdą miejsce w szkołach podstawowych

poniedziałek, 28 sierpnia 2023, 12:59

Uczniowie śremskich techników będą uczęszczali na zajęcia do szkół podstawowych. Powiat zawarł porozumienie z Gminą, na mocy którego ta udostępni 4 sale lekcyjne w dwóch placówkach na potrzeby szkół ponadpodstawowych. W tym roku do techników i liceów dotarła druga fala młodzieży, która rozpoczynała edukację w wieku 6 lat.

W tym roku w szkołach ponadpodstawowych naukę rozpocznie 1,5 rocznika nastolatków. To druga fala kumulacji roczników związana z reformą edukacji sprzed dekady i wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla 6-latków. Śremskie szkoły są gotowe na przyjęcie wszystkich uczniów, jednak konieczne okazało się nawiązanie współpracy między samorządami. Liczba młodzieży uczęszczających do placówek podległych powiatowi śremskiemu wzrosła już w ubiegłym roku. Do placówek przyjęto o 400 osób więcej niż absolwentów, którzy opuścili mury szkół. W 2023 roku jest podobnie.

W Szkole Podstawowej nr 4 dwie izby lekcyjne zostaną przeznaczone dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych, natomiast w piątce dla młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Klasy oddelegowane do podstawówek mają przebywać tam cały dzień, z kolei nauczyciele będą dojeżdżać na zajęcia.

Od lat w szkołach ponadpodstawowych w Śremie i Grzybnie uczy się młodzież z ościennych powiatów. Każdego roku jest to kilkaset osób.