Gmina aplikuje aż o 34 mln złotych!

wtorek, 22 sierpnia 2023, 15:34

34 mln złotych. O dofinansowanie na tę właśnie kwotę ubiega się gmina Śrem w ramach Programu Inwestycji Strategicznych i Polskiego Ładu. Szanse na pozyskanie środków krajowych dla wszystkich inwestycji są nikłe, ale z pewnością budżet gminy zyska kilka milionów złotych na realizację wydatków majątkowych.

Gmina zgłosiła 3 projekty w ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. W kategorii do 2 mln złotych jest to budowa ulicy Brylantowej w Zbrudzewie, do 8 mln – budowa dróg gminnych w Psarskiem w rejonie Alei Platanowej, a w ostatniej kategorii budowa systemu odbioru i zarządzania odpadami komunalnymi w gminie o wartości 15 mln złotych. Do tego samorząd, w ramach grantów PGR, ubiega się o modernizację dróg gminnych w Krzyżanowie i Ostrowie oraz budowę ulic Kolejowej i Wierzbowej w Pyszącej.

Lista projektów objętych rządowym wsparciem zostanie upubliczniona jesienią. Do tej pory gmina Śrem pozyskała w ramach Polskiego Ładu niemal 15 mln złotych. Środki zostały przeznaczone na modernizację deptaku w prawobrzeżnej części Śremu, budowę sal gimnastycznych w Śremie i Pyszącej oraz budowę drogi w Grzymysławiu.