Adam Lewandowski z wotum zaufania

poniedziałek, 26 czerwca 2023, 09:36

Adam Lewandowski z absolutorium i wotum zaufania. To już siedemnasty raz, kiedy radni miejscy uchwałą wyrazili swoje zaufanie do polityki zarządzania miastem burmistrza Śremu i potwierdzili, że budżet gminy został zrealizowany prawidłowo. W obu przypadkach „za” głosowało czternastu radnych na dziewiętnastu obecnych.

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej w Śremie była wyjątkowa z kilku powodów. Radni w trakcie jej trwania nie tylko udzielili burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania, ale także podzielili się swoimi uwagami na temat raportu o stanie gminy Śrem za rok 2022. Nim rozpoczęto dyskusję, swoimi refleksjami z obecnymi podzielił się Adam Lewandowski. Włodarz w słowie wstępnym wspomniał między innymi, że gmina Śrem w rok 2022 wchodziła z dużym niepokojem związanym z wciąż trwającą pandemią koronawirusa i wojną na Ukrainie. Samorządowi udało się jednak przezwyciężyć początkowe trudności i rok zakończyć pomyślnie, bez zaciągania dodatkowego zadłużenia.

Do ponad stu stronicowego raportu o stanie gminy odniósł się przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Wojna oraz radny Piotr Mulkowski. Ten pierwszy, występując w imieniu prawie całego klubu, mówił chociażby o dobrej kondycji finansowej gminy czy owocnej współpracy ponad podziałami między burmistrzem, a radnymi. Były to jedne z kwestii, które skłoniły większość radnych PiS do zagłosowania „za” absolutorium i wotum zaufania dla Adama Lewandowskiego.

Dużo bardziej krytyczny był radny Piotr Mulkowski, który wprawdzie wspomniał, że gmina rozbudowuje sieć ścieżek rowerowych, jednak miejska infrastruktura jego zdaniem nie nadąża z dynamicznie rozwijającym się mieszkalnictwem czy usługami. Radny Mulkowski zdecydował się zagłosować „przeciw” tak w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium jak i wotum zaufania.

Tak w przypadku głosowania w sprawie absolutorium jak i wotum zaufania, „za” było czternastu radnych na dziewiętnastu obecnych. W przypadku uchwały dotyczącej wotum zaufania, „przeciw” był radny Piotr Mulkowski oraz Cezary Strzelec, a od głosu wstrzymał się Tomasz Jakuszek, Marek Basaj, i Rafał Wachowiak. Jeśli zaś chodzi o udzielenie burmistrzowi absolutorium, przeciwko uchwale zagłosował Marek Basaj, Piotr Mulkowski i Cezary Strzelec, a od głosu wstrzymał się Tomasz Jakuszek i Rafał Wachowiak. Podczas sesji nieobecny był radny Artur Konon i Grzegorz Wiśniewski.