Pomogą zadłużonym

wtorek, 20 czerwca 2023, 14:28

W Śremie powstanie Biuro Pomocy Osobom Zadłużonym. Z inicjatywy Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa finansowego. Wydarzenie było inauguracją powstania podmiotu, który już od września ma pomagać osobom znajdującym się w spirali zadłużenia.

Pomysłodawcami powstania w Śremie Biura Pomocy Osobom Zadłużonym byli Jerzy Cieślewicz i Wojciech Paszkowski z Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta. Panowie jesienią zeszłego roku brali udział w konferencji dotyczącej zadłużenia w Poznaniu, która zainspirowała ich do utworzenia podmiotu, który pozwoli na niesienie pomocy osobom tkwiącym w spirali zadłużenia.

Biuro, które docelowo ma zacząć działać od września tego roku, skupiać się będzie na pomocy niesionej przede wszystkim tym osobom, które aby spłacić aktualne zobowiązania zaciągają już kolejne kredyty i pożyczki. Wojciech Paszkowski, który był prowadzącym konferencji inaugurującej powstanie w Śremie tego biura, sam lata temu borykał się z problemami osobistymi i finansowymi.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych podmiotów, instytucji i firm, które żywo są zainteresowane, aby osoby dotknięte spiralą zadłużenia możliwie jak najszybciej z niej wyszły.

Śremskie Biuro Pomocy Osobom Zadłużonym będzie działało przy Towarzystwie Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta. W siedzibie Towarzystwa zaangażowane w ramach działania biura osoby będą pełniły też dyżury. Inicjatorzy powstania biura liczą na to, że w przyszłości uda się zdobyć pieniądze na zatrudnienie psychologa oraz prawnika.