Gmina nie odzyskała pieniędzy za usterki w amfiteatrze

sobota, 3 czerwca 2023, 11:46

Do tej pory gminie nie udało się odzyskać pieniędzy wyłożonych na prace dodatkowe w amfiteatrze nad Jeziorem Grzymisławskim. Ubezpieczyciel pracowni projektowej nadal prowadzi postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania.

Powraca sprawa usterek, przez które amfiteatr nad Jeziorem Grzymisławskim uzyskał odbiór budowlany dopiero późną jesienią. Do 1 czerwca gmina Śrem nie odzyskała pieniędzy wydanych na dodatkowe przygotowania obiektu od odbioru i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Tak wynika z odpowiedzi urzędników śremskiego magistratu na interpelację radnego Marka Basaja.

Przypomnijmy, że w połowie października ubiegłego roku okazało się, że nowopowstały amfiteatr na plaży miejskiej nie może być użytkowany. Wszystko przez negatywną opinię straży pożarnej. Okazało się, że projektanci nie przewidzieli w dokumentacji elementów ochrony przeciwpożarowej – hydrantu, drogi pożarowej wraz z nawrotką dla straży pożarnej i oświetlenia ewakuacyjnego. Gmina wydała na dodatkowe prace ponad 100 tysięcy złotych.

Projektant wskazał numer swojej polisy ubezpieczeniowej i od 26.01.2023 r. sprawa toczy się u ubezpieczyciela, którym jest PZU SA. Zgłoszone roszczenie dotyczy pełnej ww. kwoty. W toku postępowania uzyskano informację o konieczności uzupełnienia dokumentów, a ostatnia informacja jaką gmina otrzymała od ubezpieczyciela, pochodzi z dnia 8.05.2023 r. (po ponagleniu z gminy), że Ubezpieczyciel wysyła monit do rzeczoznawcy.

przekazał szef pionu inwestycji Urzędu Miejskiego w Śremie, Szymon Wasielewski

Na tę chwilę gmina nie wie czy i w jakiej wysokości uzyska odszkodowanie. Na ponad 106 tysięcy złotych składa się:
– kara umowna: 4 674,00 zł,
– wykonanie drogi pożarowej z nawrotką dla wozu strażackiego: 37 994,70 zł,
– wykonanie hydrantu p. poż.: 54 267,50 zł,
– wykonanie oświetlenia awaryjnego: 9 102,00 zł.