Zarząd powiatu z absolutorium. Nadwyżka zamiast deficytu i redukcja długu

sobota, 27 maja 2023, 13:30

Zarząd Powiatu Śremskiego jednogłośnie uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania. W czwartek odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku. Rajcy oprócz standardowych uchwał, zajęli się raportem o stanie samorządu za 2022 rok, a także przyjęli sprawozdanie finansowe za ten sam okres. Tym razem byli wyjątkowo zgodni.

W czwartek w samo południe odbyła się 53 sesja rady powiatu tej kadencji. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku. Rajcy pochylili się nad pakietem uchwał podsumowujących 2022 rok i podjęli ważne decyzje dotyczące działalności zarządu powiatu. Na początku w skrócie przedstawiony został Raport o stanie powiatu śremskiego. Od 2018 roku zgodnie z przepisami ustawy wymagane jest przygotowywanie takiego dokumentu, a także przeprowadzenie publicznej debaty w tej sprawie. Radni nie mieli pytań do raportu, podobnie zresztą jak mieszkańcy. We wskazanym terminie żaden z nich nie zgłosił swojego uczestnictwa. W kolejnym kroku radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za miniony rok. Budżet powiatu po stronie dochodów zamknął się kwotą ponad 99 mln złotych, z kolei wydatki wynosiły niemal 96,5 mln i były niższe niż zakładano. Zamiast planowanego deficytu, udało się wypracować nadwyżkę, a 2022 rok był trudny ze względu na galopującą inflację i wojnę w Ukrainie.

W czwartek rada podjęła dwie kluczowe dla zarządu powiatu decyzję – tę o wotum zaufania i udzieleniu absolutorium. Jej członkowie byli wyjątkowo zgodni i przyjęli obie uchwały jednogłośnie.

Emil Majsner to radny, który najczęściej staje w opozycji do reszty gremium. Jak mówił, mimo że pozytywnie ocenia działania podejmowane przez zarząd w 2022 roku to nadal nie zgadza się z niektórymi decyzjami. Mowa o zatrudnieniu dodatkowego etatowego członka zarządu czy sprawach dotyczących edukacji. Majsner chciałby też, aby samorząd przeznaczał większe pieniądze na dotacje z zakresu kultury i sportu.

Po ubiegłorocznych zabiegach, powiat obciążony jest wyłącznie zadłużeniem wynikającym z rządowej pożyczki pozyskanej na spłatę długów po dawnym SPZOZ Szpital w Śremie. Prawdopodobnie gdyby nie decyzje rady sprzed lat, dziś nad powiatem wisiałby widmo bankructwa.