Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

piątek, 26 maja 2023, 09:29

Uczniowie KCEKu wykazali się największą wiedzą. W szkole podstawowej w Dąbrowie odbył się pierwszy powiatowy konkurs wiedzy o Janie Pawle II, „Z Wadowic do Rzymu”. Do wzajemnego współzawodnictwa stanęło 13 drużyn.

Trzynaście trzyosobowych drużyn z różnych szkół podstawowych powiatu śremskiego zgłosiło się do pierwszego powiatowego konkursu wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanym przez szkołą podstawową w Dąbrowie. Miejsce nie było przypadkowe, gdyż ta placówka nosi imię świętego papieża Polaka.

Honorowy patronat nad konkursem objął między innymi kardynał Stanisław Dziwisz. Przed rozpoczęciem zmagań na wiedzę o papieżu Polaku odczytano list purpurata, który przekonywał w nim, że w czasach gdy Jan Paweł II jest poddawany atakom ze strony niektórych mediów, takie konkursy są tym bardziej potrzebne. Swój patronat nad wydarzeniem zapewnił także burmistrz Śremu oraz starostwo powiatowe.

Największą wiedzą o Janie Pawle II wykazali się uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Śremie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci szkoły podstawowej w Dąbrowie, a trzecie dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 w Śremie.