Remont w Chrząstowie coraz bliżej

piątek, 12 maja 2023, 14:28

Dziś pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otworzyli oferty w postępowaniu przetargowym na dokończenie remontu DW436 w Chrząstowie. Zgłosił się jeden wykonawca.

Dwa lata temu WZDW w Poznaniu zrealizował remont nawierzchni ponad 3 kilometrowego odcinka drogi w Chrząstowie. To ¾ zaplanowanej i zaprojektowanej wcześniej inwestycji. Teraz pojawiła się szansa na dokończenie remontu. Mowa o odcinku od sklepu do skrzyżowania z drogą gruntową w kierunku Jarosławek. To w sumie kilometr i 210 metrów.

Pracownicy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otworzyli dziś ofertę złożoną w postępowaniu przetargowym. Realizacją prac zainteresowana jest tylko jedna firma – Colas Polska – która realizowała pierwszy etap inwestycji. Potencjalny wykonawca zaproponował kwotę w wysokości 3 784 153,01 zł. Oznacza to, że rozstrzygnięcie przetargu jest formalnością, bowiem WZDW dysponuje ponad 5 mln złotych.

W ramach inwestycji jezdnia zostanie poszerzona do 7 metrów i zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wzmocnionego siatką. Powstanie kanalizacja deszczowa, a pobocza i rowy zostaną oczyszczone, wyprofilowane i wzmocnione. Na sąsiedztwie sklepu zbudowana zostanie zatoka parkingowa na kilka aut. Drogowcy utwardzą kostką brukową zjazdy na posesje, a na koniec otworzą oznakowanie poziome. Nowością będzie chodnik po południowej części szosy, wzdłuż zabudowań znajdujących się od strony Książa Wielkopolskiego.

Po zakończeniu inwestycji zniknie ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę, a znak wyznaczający obszar zabudowany stanie na granicy Chrząstowa i Zawór.