Nowa pracownia w śremskiej lecznicy

sobota, 1 kwietnia 2023, 17:26

Pracownia prób wysiłkowych śremskiego szpitala znajduje się w nowym miejscu i jest wyposażona w dodatkowy sprzęt. Rozbudowa pracowni była możliwa dzięki środkom wojewody, przeznaczonym na minimalizowanie długu zdrowotnego po pandemii.

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia znajduje się w tym samym skrzydle szpitala, co do tej pory, jednak po przeciwnej stronie korytarza. Można tam wykonać Echo Serca, badania holterami EKG i ciśnieniowym, a także próby wysiłkowe. Dzięki dodatkowym środkom wojewody wielkopolskiego pracownię udało się wyposażyć w dodatkowy, a co ważniejsze fabrycznie nowy sprzęt.

Pandemia COVID-19 spowodowała m.in. opóźnienia w diagnostyce. Zdaniem ekspertów, dług zdrowotny powstały w tym czasie będziemy spłacać kilka, a nawet kilkanaście lat.