Znalazły się firmy, które chcą zaprojektować nowe osiedle nad Wartą

poniedziałek, 27 marca 2023, 13:37

Śremskie TBS kończą zabudowę parceli przy ulicy Żurawiej, dlatego koncepcja osiedla w prawobrzeżnej części Śremu staje się coraz bardziej realna. Wiemy, ile prac wpłynęło w konkursie na opracowanie koncepcji osiedla przy ulicy Farnej.

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla osiedla przy ulicy Farnej ma być przepustką do otrzymania kontraktu na realizację kompleksowych prac projektowych. W określonym terminie, czyli do 23 marca, do biura spółki ŚTBS wpłynęły dwie koncepcje.

Szczegółowe informacje dotycząca prac konkursowych i ich twórców są tajemnicą do czasu zakończenia obrad komisji. Specjaliści oceniający koncepcje urbanistyczno-architektoniczne nie wiedzą spod czyjego ołówka one wyszły. Wiadomo jedynie, że do plebiscytu nie przystąpiła żadna z lokalnych pracowni projektowych.

Komisja, a właściwie sąd konkursowy, do którego powołaniu zostali architekci i konstruktorzy daje sobie miesiąc na analizę przesłanych prac. Oznacza to, że wyniki poznamy pod koniec kwietnia. Są tworzą architekt Tomasz Krajewski oraz Michał Ostojski i Maciej Kowalewski.

Zwycięska firma projektowa zdobędzie kontrakt na przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dopiero na tym etapie Śremskie TBS będą mogły starać się o dotacje na sfinansowanie inwestycji. Obecnie rozpatrywane są 3 scenariusze montażu finansowego dla osiedla przy Farnej. W najkorzystniejszym, większość kosztów – nawet 90% – pokryłoby rządowe dofinansowanie.

Szacowany koszt budowy osiedla przy ulicy Farnej to 70 mln złotych netto. I to bez zabudowy terenów po komendzie straży pożarnej. Póki co negocjacje w sprawie przejęcia gruntu stanęły w miejscu.

Co o konkursie mówił na początku marca prezes ŚTBS, Wiesław Małaszniak?