Śremskie organizacje z kasą od marszałka

czwartek, 23 marca 2023, 11:59

Kilka organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego otrzymało wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Łącznie jest to 120 tysięcy złotych. Na co stowarzyszenia i kluby spożytkują te pieniądze?

Blisko 1 milion 200 tysięcy złotych – takie środki trafią na konta organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski. Samorząd województwa przyznał dotacje na oddolne działania związane ze sportem, turystyką i krajoznawstwem. Dzięki przyznanym środkom zrealizowanych zostanie 48 projektów upowszechniających kulturę fizyczną oraz 19 projektów popularyzujących turystykę i krajoznawstwo, upowszechniających wiedzę o atrakcjach turystycznych województwa wielkopolskiego, 2 projekty szkoleniowe oraz 8 obejmujących rozwój infrastruktury turystycznej.

Zawsze podkreślam, że inicjatywy, z jakimi wychodzą przedstawiciele trzeciego sektora, są niezwykle cenne dla rozwoju turystyki w naszym województwie. Działania realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi podnoszą atrakcyjność turystyczną naszego regionu i umożliwiają uprawianie różnych form turystyki. Każdy zrealizowany projekt ma duże znaczenie dla społeczności lokalnych, tzw. odwiedzających jednodniowych oraz przybywających do nas turystów. To promocja naszego regionu, szansa na poznanie atrakcji turystycznych Wielkopolski oraz zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Pieniądze popłyną także do powiatu śremskiego

Największym beneficjentem dotacji z regionu śremskiego jest Klub Jeździecki „Agro-Handel Śrem”, który na dwa wydarzenia otrzymał łącznie blisko 40 tysięcy złotych. Mowa o XV Sportowym Czempionacie Polski Młodych Koni połączonym z XXIX Memoriałem Jana Kantego Dąbrowskiego oraz Ogólnopolskich Zawodach Konnych w Skokach przez Przeszkody „Laur Wielkopolski”.

Śremski Klub Sportowy „Warta” otrzymał 15 470 złotych na organizację turnieju piłkarskiego „Śrem CUP 2023”, który właściwie od kilku lat nosi nazwę „Capchem Cup”.

Znacznie więcej projektów zgłosiły organizacje zajmuje się szeroko rozumianą turystyką. 15 tysięcy złotych zgarnęła Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego na realizację zadania „#Zielonomi w Śremie. Projekt zakłada przygotowanie questów tematycznych o trzech śremskich parkach – Powstańców Wielkopolskich, Włodzimierza Puchalskiego i Śremskich Odlewników. Za miesiąc premierę będzie miał pierwszy z nich, dotyczący śremskiego zieleńca w starej części Śremu.

UGRŚ powróci też do organizacji imprezy „Rowerem do…”. Samorządowe stowarzyszenie otrzymało 15 tysięcy na dwa spotkania dla cyklistów. Pierwsze odbędzie się 13 maja w Dolsku, a impreza zamykająca turystyczny sezon rowerowy w powiecie, zostanie zorganizowana w Dąbrowie.

Zarząd województwa przyznał ponad 13,5 tysiąca złotych Towarzystwu Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” na realizację inicjatywy „Sami nie wiecie co posiadacie”. W ramach projektu seniorzy wezmą udział w czterech wyjazdach turystycznych po Wielkopolsce. Planowane jest odwiedzenie Gostynia, Krobi i Domachowa, Lubinia, Leszna i Rydzyny, Kościana, Rogalina i Kórnika oraz Środy Wielkopolskiej, Książa Wielkopolskiego, Winnej Góry i Miłosławia.

Śremskie PTTK dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego zorganizuje dwa wydarzenia. 56. Turystyczny Rajd Wiosenny „Ruszaj się bo zardzewiejesz” (dofinansowanie w kwocie 4,9 tys. PLN) oraz 9. edycję Ogólnopolskiego Rajdu „Śrem i okolice z siodełka roweru”. Na ten cel PTTK otrzymało 15 tysięcy złotych.