Brodnica. Ta szkoła zmieni się nie do poznania

czwartek, 2 marca 2023, 10:25

Ostatni budynek użyteczności publicznej w gminie Brodnica przechodzi właśnie termomodernizację. Do końca roku szkolnego, placówka im. Hymnu Narodowego stanie się mniej kosztochłonna. Oprócz izolacji elewacji i dachu, w budynku wymieniony zostanie układ ogrzewania, a także oświetlenie.