Życzenia noworoczne

sobota, 31 grudnia 2022, 10:51

Życzenia noworoczne mieszkańcom regionu składają: starosta śremski Zenon Jahns, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Mansfeld oraz przewodniczący Rady Nadzorczej SM Jerzy Cieślewicz.