Na to Boże Narodzenie. Życzenia lokalnych władz

sobota, 24 grudnia 2022, 14:36

Życzenia świąteczne mieszkańcom regionu składają: starosta śremski Zenon Jahns, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Marek Mansfeld oraz przewodniczący Rady Nadzorczej SM Jerzy Cieślewicz.