Rada zapoznała się z wynikami lustracji

środa, 21 grudnia 2022, 13:14

Zakończyła się lustracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie za lata 2019-2021. Kontrolerzy pozytywnie ocenili jej działalność m.in. za finanse i niski wskaźnik zadłużenia. Wskazali też, że konieczne jest urealnienie składek na fundusz remontowy i zagospodarowanie lokali użytkowych. W czwartek z listem polustracyjnym zapoznała się Rada Nadzorcza, a dokument zostanie odczytany podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.