Co z budżetem Śremu w 2023 roku?

wtorek, 6 grudnia 2022, 10:54

O założeniach projektu budżetu gminy Śrem na 2023 roku w programie „Debata budżetowa” mówili burmistrz Adam Lewandowski oraz skarbnik gminy Śrem Krzysztof Lewandowski.