Książ Wlkp. Zmarł wieloletni włodarz gminy

środa, 30 listopada 2022, 11:40

27 listopada zmarł Jerzy Konopczyński, wieloletni włodarz gminy Książ Wielkopolski w latach 1987-1998. Najpierw był naczelnikiem miasta, a w latach 90-tych burmistrzem.

fot. UM w Książu Wielkopolskim

Jerzy Konopczyński urodził się 10 maja 1943 roku w Książu Wielkopolskim. W lokalnej historii zapisał się jako pracownik, Wiceprezes i Prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych Książ w latach 1975-1986, a także jako wieloletni włodarz gminy. Z dniem 15 stycznia 1987 roku został powołany przez Wojewodę Poznańskiego na Naczelnika Miasta i Gminy Książ Wlkp. Następnie w 1990 roku po zmianie Konstytucji RP i wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym, po raz pierwszy w powojennej historii Polski, odbyły się całkowicie wolne wybory do władz lokalnych. Wówczas stanowisko Naczelnika zostało zastąpione stanowiskiem Burmistrza, które z dniem 7 czerwca 1990 roku zostało powierzone również Jerzemu Konopczyńskiemu. Władze nad gminą sprawował przez dwie 4-letnie kadencje, do 18 listopada 1998 roku.

Jerzy Konopczyński stanął przed trudnym zadaniem, jakim było utworzenie i zorganizowanie wspólnoty samorządowej, która została oddzielona od władzy rządowej zarówno w formie uchwałodawczej, jak i wykonawczej. Był to czas ogromnych przemian. Nawiązano współpracę międzygminną oraz zagraniczną z francuskim kantonem La Guerche de Bretagne, utworzono jednostki organizacyjne: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Usług Komunalnych, a także odbywał się 2-letni proces przekazywania samorządom gminnym publicznych szkół. W tym czasie podjęto również wiele inwestycji, dzięki którym gmina ulegała znacznym przeobrażeniom. Do ważniejszych z nich należały: rozbudowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej w Książu Wlkp. i w okolicznych wsiach, budowa oczyszczalni ścieków w Kiełczynku, Gminnego Wysypiska Śmieci we Włościejewkach, Przedszkola w Książu Wlkp., jak i rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej w Mchach, a także rozbudowa i remonty dróg oraz chodników.

– Przez trwającą 12 lat samorządową aktywność w gminie Książ, Jerzy Konopczyński dał się poznać jako człowiek serdeczny, prawy, otwarty na potrzeby lokalnej wspólnoty i posiadający umiejętności organizacyjne. Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci – wspominają zmarłego urzędnicy ksiąskiego magistratu.