Nagrody dla lokalnych organizacji

Dwanaście nagród dla organizacji i instytucji z powiatu śremskiego za działania proekologiczne i prokulturowe. W konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu doceniono między innymi tradycje rodzinnego śpiewania, akcje sprzątania okolicy czy szkolny teatr.