Fiasko kolejnego przetargu na obsługę komunikacji

wtorek, 18 października 2022, 00:00

Ratusz unieważnił drugi przetarg na obsługę komunikacji miejskiej. Nowa umowa i nowy rozkład miały wejść w życie wraz z początkiem 2023 roku. Już wiadomo, że nie uda się dochować tego terminu. Urzędnicy potrzebowali 38 dni, by dojść do wniosku, że kwota jedynej oferty jest wyższa od zaplanowanej.

Nie udało się w połowie roku, nie uda się od 1 stycznia. Mowa o wprowadzenie w życie nowego rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej w Śremie, który uwzględniał przywrócenie części kursów zlikwidowanych w ostatnich latach. W poniedziałek urzędnicy unieważnili drugi przetarg na obsługę publicznego transportu zbiorowego. Tym razem zabrakło pieniędzy i to całkiem sporo.

Przypomnijmy, że wiosną Urząd Miejski w Śremie ogłosił przetarg na obsługę komunikacji miejskiej. Zamówienie miało obowiązywać od połowy bieżącego roku, przez 48 miesięcy. W terminie oferty złożyły dwie firmy, ale zwyciężył dotychczasowy przewoźnik. Kiedy miało dojść do podpisania umowy, firma Totem zrezygnowała tłumacząc się rosnącymi kosztami oraz błędną kalkulacją oferty.

Kolejne postępowanie na tych samych warunkach gmina ogłosiła w sierpniu. Miesiąc później okazało się, że do przetargu stanął jedynie Totem, proponując znacznie wyższą stawkę niż poprzednio. Po ponad miesiącu urzędnicy postanowili unieważnić zamówienie, ponieważ koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Szacunkowa cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przy uwzględnieniu ceny jednostkowej w kwocie 9,48 zł za wozokilometr i szacowanej liczby kilometrów w ciągu 4 lat trwania umowy wynosi 17 408 619,80 zł. Zamawiający w WPF gminy Śrem zaplanował na ten cel kwotę 13 359 489,95 zł i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny jedynej złożonej oferty w postepowaniu. Wobec powyższego należy unieważnić postępowanie.