Wybudują drogi w Psarskiem

poniedziałek, 22 sierpnia 2022, 13:14

Gmina planuje rozpocząć budowę dróg na nowym osiedlu w Psarskiem. Mowa o terenie przylegającym do ulicy Platanowej, który został mocno zurbanizowany w ostatniej dekadzie. Pierwszy etap może kosztować ponad 1,5 mln złotych. W pierwszej fazie wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wraz z częściową zabudową rowu.