Kładka nad Kanałem Ulgi. Znika prowizorka

środa, 10 sierpnia 2022, 09:52

Po 8 miesiącach znika przeszkoda, która utrudniała rowerzystom wjazd na kładkę pieszo-rowerową od strony Śremu. Przypomnijmy, że przed oddaniem do użytku kładki nad Kanałem Ulgi dość prowizorycznie rozwiązany został problem połączenia obiektu z istniejącą nawierzchnią.