Deklaracja albo grzywna. Dziś mija termin

czwartek, 30 czerwca 2022, 10:26

Wraz z końcem czerwca mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Do tej pory w powiecie z obowiązku wywiązała się około połowa właścicieli nieruchomości. Sama gmina Śrem znajduje się na szarym końcu w Wielkopolsce. Niezłożenie deklaracji w terminie może kosztować nas nawet 5 tysięcy złotych.

Centralna Baza Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Właściciele i zarządcy budynków, na zgłoszenie źródła ciepła, mają standardowo 30 dni od zakończenia budowy. Taki obowiązek powstał 1 lipca 2021 roku. Z kolei piece funkcjonujące przed tą datą, trzeba zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dziś. Dokument można złożyć online w serwisie ceeb.gov.pl lub wersji papierowej za pośrednictwem urzędu gminy.

Do tej pory w powiecie śremskim z obowiązku wywiązała się połowa właścicieli nieruchomości. Najwyższy wskaźnik – 60% – osiągnęła gmina Książ Wielkopolski. 57 procent deklaracji złożyli mieszkańcy Brodnicy, a 55 procent mieszkańcy gminy Dolsk. Śrem jest pod tym względem w Wielkopolsce na szarym końcu – 43%.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi grzywna w wysokości 500 złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kwota ta może być 10-krotnie wyższa.