Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

poniedziałek, 27 czerwca 2022, 11:29

Radni udzielili Burmistrzowi Śremu wotum zaufania oraz absolutorium. W czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Śremie. W trakcie dyskusji nad raportem o stanie gminy radni poruszali kwestie związane z finansami i komunikacją. Uchwały zostały przyjęte kolejno 15 i 16 głosami „za”.