Marek Mansfeld został prezesem śremskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

środa, 22 czerwca 2022, 09:09

Decyzję podjęła wczoraj wieczorem Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Stanowisko prezesa był nieobsadzone od początku maja, po śmieci Marka Chmiela.

We wtorek po południu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Jednym z punktów obrad był wybór nowego składu zarządu. Po śmierci wieloletniego prezesa Marka Chmiela, stanowisko pozostawało nieobsadzone.

Późnym wieczorem rada zdecydowała w głosowaniu, że funkcję prezesa zarządu obejmie dotychczasowy zastępca prezesa Marek Mansfeld. Z kolei jego miejsce zajmie członek zarządu Karolina Posadzy. Nową osobą w kierownictwie Spółdzielni jest Ewa Wawrzkiewicz-Chycka. Główna księgowa będzie piastować jednocześnie funkcję członka zarządu.