O trudach wychowania w pieczy zastępczej

wtorek, 7 czerwca 2022, 14:36

W ubiegłym tygodniu przypadał Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W powiecie śremskim funkcjonują 43 rodziny zastępcze, które wychowują 89 dzieci. Między innymi dla nich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało konferencję z udziałem specjalistów różnych branż.