Zielone światło dla przebudowy deptaka

piątek, 20 maja 2022, 18:23

Są brakujące pieniądze na modernizację ulic Kościuszki i Wyszyńskiego. Jeszcze w marcu gmina zwiększyła pulę środków o kilkaset tysięcy złotych. Inwestycja w prawobrzeżnej części miasta została dofinansowana z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych kwotą 2,5 mln złotych. Wkład własny gminy to w przybliżeniu milion.