Pysząca: zielone światło dla zakupu wozu bojowego

piątek, 25 marca 2022, 18:01

Tym razem się udało! Ochotnicy z Pyszącej otrzymali rządowe dofinansowanie do zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Strażacy ogłosili przetarg i wyłonili już dostawcę samochodu. Koszt? 1 175 000 złotych. Ponad połowę tej kwoty wyda gmina Śrem.