Coraz więcej wody w Kanale Ulgi

niedziela, 13 lutego 2022, 16:26

Poziom wody w Warcie zbliża się do 390 cm. Rzeka wystąpiła już z koryta, zalewając m.in. Kanał Ulgi. Z każdym dniem wody jest coraz więcej. Takiego poziomu wody (właściwego dla tej pory roku) nie było już od kilku lat. W następnych dniach przyrosty będą coraz mniejsze.