„Laptopy z PGR-ów”. Trzeba dostarczyć nowe dokumenty

środa, 24 listopada 2021, 10:37

W ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 uruchomione zostało wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Każde uczące się dziecko, wnuk lub prawnuk pracownika Państwowego Gospodarstwa Rolnego mogło ubiegać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego. Warunkiem było złożenie wniosku do 5 listopada. Teraz urzędy gmin otrzymały nowe wytyczne, a wnioskodawcy muszą złożyć dodatkowe dokumenty.

fot. channah / FreeImages

Urzędy gmin z regionu informują o zmianie wymagań dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Złożone oświadczenia będą weryfikowane na podstawie dodatkowych dokumentów.

Wnioskodawcy muszą zatem przygotować i dostarczyć do urzędów:

– potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy o pracę, kserokopie zaświadczenia z KOWR, kserokopia zaświadczenia z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego;

– kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa;

– w przypadku, gdy adres zamieszkania dziecka wskazanego w oświadczeniu jest inny niż adres zameldowania, konieczne jest złożenie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania wskazany w oświadczeniu.


Dokumenty należy złożyć wraz z pismem przewodnim (wzory znajdują się na stronach urzędów), umożliwiającym powiązanie ich z właściwymi oświadczeniami. Tylko uzupełnione oświadczenia gwarantują udział w procesie aplikowania o grant. Co ważne, osoby, które dostarczyły już wymienione dokumenty, nie muszą tego robić ponownie. Czasu na uzupełnienie wniosków jest mało. Termin mija 10 grudnia.

Do Urzędu Miejskiego w Śremie wpłynęło 325 wniosków, które były zgodne z wytycznymi.