O wsparciu osób niesamodzielnych

poniedziałek, 22 listopada 2021, 13:58

Przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami spotkali się w Muzeum Śremskim. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował tam konferencję dotyczącą kierunków rozwoju lokalnej polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Rok rocznie ośrodek przeznacza na różne formy wsparcia i opieki ponad 2,5 mln złotych.