Zmiany w kierownictwie urzędu. Odchodzi skarbnik

czwartek, 28 października 2021, 11:16

Na początku grudnia z Urzędu Miejskiego w Śremie odchodzi wieloletnia Skarbnik Gminy Magdalena Panke. Wniosek o odwołanie urzędniczki ze stanowiska kilka dni temu złożył Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Dziś radni zajmą się uchwałą w sprawie powołania nowego skarbnika.

Potwierdziły się nieoficjalne informacje o odejściu wieloletniej Skarbnik Gminy Śrem, które krążyły od kilku tygodni. Magdalena Panke prawdopodobnie dziś zostanie odwołana ze stanowiska przez Radę Miejską ze skutkiem na dzień 2 grudnia 2021 roku. Jak się dowiedzieliśmy, urzędniczka 30 września złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron. Zgodnie z ustawą o samorządzie, powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej i jest dokonywane na wniosek Burmistrza. Taki wniosek Adam Lewandowski złożył na ręce przewodniczącej rady w ubiegłym tygodniu, 21 października. Rajcy zajmą się projektem uchwały podczas dzisiejszej (28.10) sesji.

Magdalena Panke jest wieloletnią pracownicą Urzędu Miejskiego w Śremie. Stanowisko Skarbnika Gminy Śrem zajmuje nieprzerwanie od 2002 roku. Wcześniej odpowiadała za finanse samorządu od połowy 1997 do końca 1998 roku. Jednocześnie jest naczelnikiem Pionu Zarządzania Finansami Gminy.

Odwołanie. I co dalej?

Następcą Magdaleny Panke będzie – jeśli rada przyjmie propozycję Burmistrza – jej dotychczasowy zastępca, Krzysztof Lewandowski. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, urzędnik posiada kwalifikacje i wymagane doświadczenie. W Urzędzie Miejskim pracuje od 2006 roku, od 8 lat na stanowisku zastępcy Naczelnika Pionu Zarządzania Finansami Gminy. Krzysztof Lewandowski ma zostać Skarbnikiem Gminy od 3 grudnia 2021 roku.

Jak udało się nam ustalić, Magdalena Panke nadal będzie związana z gminą. Znalazła zatrudnienie na stanowisku Głównej Księgowej i jednocześnie Dyrektor Ekonomicznej Śremskich Wodociągów. Osoba, która wcześniej piastowała te stanowiska w gminnej spółce, zmarła kilka miesięcy temu.