12 milionów dla samorządów z Programu Inwestycji Strategicznych

poniedziałek, 25 października 2021, 15:23

Samorządy z terenu powiatu śremskiego otrzymały ponad 12 milionów złotych wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznych. To jeden z elementów „Polskiego Ładu”, który ma rekompensować gminom i powiatom niższe wpływy z odpisu od PIT.

W poniedziałek premier Mateusz Morawicki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. To jeden z elementów niedawno wprowadzonego Polskiego Ładu. Niemal wszystkie samorządy – bo aż 97% gmin, powiatów i województw – otrzymały wsparcie z budżetu centralnego. Rząd wygospodarował na ten cel 23 mld złotych.

Samorządy z terenu powiatu śremskiego otrzymają z tej puli ponad 12 milionów. Największym beneficjentem programu inwestycji strategicznych jest powiat śremski, który otrzymał ponad 2 miliony 857 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej pomiędzy Śremem a Błociszewem. Kilka tysięcy mniej zyskała gmina Dolsk, która przeznaczy środki na przebudowę drogi gminnej w Międzychodzie. Prawie 2 miliony 600 tysięcy złotych to wysokość rządowego wsparcia dla gminy Brodnica. W ramach projektu realizowanych będzie kilka zadań – budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz 2 etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie. Gmina Śrem pieniądze z Polskiego Ładu przeznaczy na zapowiadaną w ramach rewitalizacji prawobrzeżnej części Śremu przebudowę ulic Kościuszki i Wyszyńskiego. Docelowo obie ulice mają stać się deptakiem. Śrem otrzymał na tę inwestycję 2,5 mln złotych. Z kolei gmina Książ Wielkopolski zrealizuje inwestycje polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Sczanieckiej. Kwota dofinansowania to niespełna 1,5 mln złotych.

Wartość wszystkich inwestycji będzie większa, bowiem samorządy musiały zagwarantować wkład własny w wysokości od 5 do nawet 20%. Co więcej gminy i powiaty będą musiały zabezpieczyć całą kwotę w swoim budżecie z uwagi na fakt, że dofinansowanie będzie wypłacone dopiero po zakończeniu inwestycji.