Rada udzieliła Burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania

piątek, 25 czerwca 2021, 18:16

Rada Miejska dawno nie była aż tak zgodna podczas udzielania absolutorium. Burmistrz Śremu otrzymał nie tylko absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, ale również udzielane od początku tej kadencji wotum zaufania. Radni Prawa i Sprawiedliwości głosowali za, doceniając pozytywne działania samorządu w czasie pandemii. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu, a trzech było przeciw.