W Śremie będą kształcić pielęgniarki. Studia ruszą od września

piątek, 9 kwietnia 2021, 16:53

Od września w Śremie ruszą pielęgniarskie studia wyższe. Powiat Śremski zawarł porozumienie z Akademią Kaliską, na mocy którego w Zespole Szkół Technicznych mają odbywać się okołoweekendowe zajęcia. Studenci będą mogli odbywać praktyki w Szpitalu Powiatowym w Śremie. Pierwsi absolwenci oddziału zamiejscowego otrzymają dyplom za niespełna 4 lata.